Sadnja borovnica u leju

Sadnja borovnica u leju

Leja se pravi tako što se otvori brazda sa leve i desne strane. Tako nastane kanal koji se popuni supstratom. Mana ovog sistema je što za njega odlazi ogromna količina supstrata koja može dostići i 1000m3 po hektaru. Protokom vremena, pri ovakvom sistemu sadnje,...

opširnije

Sistem gajenja borovnice u rupe

Sadnja Borovnica u rupe je slična kao sadnja u banak sa rupama. Ova tehnologija sadnje se može raditi samo na veoma oceditim, peskovitim zemljištima pošto borovnica ne trpi vlagu. Posle pripreme zemlje potrebno je iskopati rupe, koje se zatim popune supstratom. U njih...

opširnije