Naše usluge

Prodaja sadnica i borovnica

U prodaji su najkvalitetnije sorte borovnica pogodne za naše podneblje. Sadni materijal koji se najbolje pokazao…


Pomoć pri podizanju zasada borovnice

Uzgoj borovnice na zasadima zadruge i kooperanata vrši se uz savetodavnu pomoć, stručno praćenje i nadzor dr. Jasminke Milivojević, profesorom Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.


Otkup i prodaja borovnica

U predhodnim sezonama naše borovnice su se našle na trpezama Nemačke, Austrije, Holandije, Francuske , Rusije i dr.


Hladnjača i pak centar za borovnicu

Zadruga u partnerstvu sa Hladnjačama Brestovik s jedne strane i partnerima iz Holandije  sa druge strane realizovala je izgradnju pak centra za borovnicu…