Supstrati za borovnicu

Kroz sve veću upotrebu supstrata za uzgoj borovnice došlo je i do velikog povećanja raznih receptura za pravljenje istog. Danas se na tržištu može naći preko 50 raznih supstrata za borovnicu. Obzirom da najviše patogena dođe upravo iz supstrata, vrlo smo obazrivi po tom pitanju i radimo isključivo sa proverenim i poznatim proizvođačima.

Supstrat za borovnicu sadrži uglavnom mešavinu belog i braon treseta PH vrednosti 3,5 do 4,8,  NPK kao i mikroelemente.

Mleveni treset

Mleveni treset se sakuplja od aprila do septembra sa usisivačima – usisavajući sloj debljiine 1-2 cm sa polja treseta. Pre sakupljanja, sloj treseta se okreće nekoliko puta zarad sušenja. Tek posle toga se sakuplja specijalnim usisivačima i taloži na gomile veličine oko 2000 m3. Kasnije, treset sa gomile se prenosi do fabrika za dalju preradu i pakovanje.

Treset u blokovima

Treset u blokovima se dobija  iskopavanjem pravouganih blokova iz polja treseta. oni se yatim stavljaju na površinu polja treseta. Kada sunce i vetar osuše blokove oni se postavljaju na specijalne podloge radi daljeg sušenja dok ne postalnu pogodni za dalju proizvodnju. Glavna prednost ovakvog metoda je to što se zadržava struktura treseta.

Treset : High-moor
Kategorija :A LIGHT PEAT
Truljenje : H2-H3
Kiselost pH (H2O 1:1) : 3,5‒4,5
Organska supstanca % : >97
Pepeo % :1–5
Spec.gustina g/l :150–190
Električna provodljivost mS/cm :0,05 – 0,15
Ukupna zapremina pora u % : 94–96
Vlaga u % :45–55
Upijanje vode, puta : >9,0
Apsolutno suva masa g/l : 75-95

Treset : High-moor
Kategorija :A LIGHT PEAT
Truljenje : H2-H3
Kiselost pH (H2O 1:1) : 3,5‒4,5
Organska supstanca % : >97
Pepeo % :1–5
Spec.gustina g/l :150–190
Električna provodljivost mS/cm :0,05 – 0,15
Ukupna zapremina pora u % : 94–96
Vlaga u % :45–55
Upijanje vode, puta : >9,0
Apsolutno suva masa g/l : 75-95

Treset : High-moor
Kategorija :A LIGHT PEAT
Truljenje : H2-H3
Kiselost pH (H2O 1:1) : 3,5‒4,5
Organska supstanca % : >97
Pepeo % :1–5
Spec.gustina g/l :150–190
Električna provodljivost mS/cm :0,05 – 0,15
Ukupna zapremina pora u % : 94–96
Vlaga u % :45–55
Upijanje vode, puta : >9,0
Apsolutno suva masa g/l : 75-95