Ovo je tehnologija koju naša zadruga preferira. Prednosti ove tehnologije je jednostavna sadnja, lako održavanje i manja potrošnja vode.

U vreće od agrotekstila se sipa supstrat u koji se kasnije polože biljke. Ovde veliku pažnju treba posvetiti izboru supstrata za gajenje borovnica. U supstratu biljke treba da prežive ceo svoj vek i zato je od velike važnosti izabrati pravu kombinaciju. Mnogo je sigurnije da se uzme gotov supstrat koji sadrži kombinaciju više vrsta treseta, perlita i vlakana. U startu ova tehnologija poskupljuje samu sadnju, ali kroz dalju eksploataciju zasada, kao i na samoj uštedi na radnoj snazi prilikom sadnje ta razlika se brzo anulira.

U cilju zaštite sadnica od trave i korova poželjno je poređati vreće na vodopropusni agrotekstil širine 100cm. Na taj način prostor između i oko sadnica biće zaštićen i eliminiše upotrebu herbicida.