Postoji više tehnologija uzgoja borovnice. Tehnologija  uzgoja borovnica koja je dosta  zastupljena kod nas je tehnologija gajenja borovnice u bankovima u kojima se kopaju rupe.

Banak omogućava dobru oceditost zemljišta, pa čak i ako se voda zadržava na tlu banak omogućava da biljka bude izdignuta od vode. Pre formiranja banka potrebno je zemljište pripremiti za sadnju (podrivanje, oranje, tanjiranje….). Banak se pravi specijalnim mašinama za banak koje skupljaju zemlju i formiraju banak. U banak se zatim kopaju rupe veličine oko 50 litara koje se pune supstratom. Supstrat se uglavnom pravi od prevrele piljevine i belog treseta. Za supstrat se po potrebi dodaje i pesak, perlit ili neki drugi materijal. Rastojanje između rupa varira u zavisnosti od tehnike sadnje i iznosi između 70 cm pa do 1.5m. Primetno je da u novijim zasadima rastojanja između biljaka se smanjuju.

Mane ovakve tehnike sadnje je jer iziskuje puno rada za formiranje sadnih mesta – rupa kao i njihovo kasnije popunjavanje supstratom i na kraju sam proces sadnje tj. ubacivanje biljaka u sadna mesta.

Borovnica se može gajiti i u banak koji se formira od kombinacije zemlje i supstrata i u takve bankove se ne kopaju rupe već se biljke direktno pobadaju u banak. Za takve bankove je takođe neophodno izvršti pripremu zemljišta za sadnju. zatim se duž redova koji su planirani bankovi pospe supstrat. Zatim specijalna mašina pravi banak mešajuci supstrat i zemlju. Prednosti ovakvog sistema su mnogo manji utrošak radnih sati prilikom sadnje,

Banak je poželjno prekriti zbog korova i trave. Korov i trava guše biljke i odvlače hranljive materije koje se putem navodnjavanja puštaju biljkama. Takođe i prilikom plevljenja biljaka sa korovom se skida i sam deo banka ili supstrata. Za pokrivanje se uglavnom koristi PE folija, pleteni PP (agrotekstil), kao i sečka. Agrotekstil moraja imati i UV stabilizator za veći životni vek.

Vremenom veličina banka opada pa ga je potrebno popuniti sa supstratom.