Svaka uspešna poljoprivredna proizvodnja zahteva u određenoj meri upotrebu pesticida.

Borovnica kao relativno nova voćna vrsta koja se u Srbiji plantažno gaji, takođe ima  potrebu za primenom pesticida u njenom uzgoju. Međutim, problem je u tome što trenutno na tržištu postoji jako mali broj pesticida registrovanih za primenu u uzgoju ove voćne vrste.

U saradnji sa Institutom za zaštitu bilja i životne sredine, na zasadima Voćarske zadruge Borovnica, i njenih kooperanata,  postavljeni su ogledi radi registracije još nekoliko aktivnih materija pesticida za primenu u uzgoju borovnice. Ogledi su postavljeni polovinom marta 2019 godine na tri lokacije u Srbiji, a rezultati ispitivanja se očekuju da budu gotovi do kraja Juna.

Ativne materije koje su predmet ogleda, se uveliko uspešno koriste u proizvodnji nekih drugih voćnih vrsta, a sa početkom iduće vegetacije bi zvanično trebale da budu registrovane i za primenu u uzgoju borovnice.

Kao i do sada, Zadruga će i u narednom periodu uskom saradnjom sa naukom, i uvođenjem novih rešenja u praksu, u što većoj meri uzgoj borovnice olakšati, i podići na što viši nivo.