Pravna pomoc

PRAVNA POMOĆ ZA ČLANOVE ZADRUGE

Zadruga Borovnica obezbeđuje pružanje pravne pomoći svojim članovima i kooperantima preko advokatske kancelarije sa kojom sarađuje.

Pravna pomoć se pruža u vezi sa:

  • Imovinsko-pravnim pitanjima vezanim za nepokretnosti,
  • Zastupanjem u rešavanju imovinskih sporova;
  • Osnivanjem privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika;
  • Poreskim aspektima poslovanja;
  • Pravno savetovanje i zastupanje u vezi drugih pravnih pitanja od značaja za poslovanje zadrugara i kooperanata;

Kontakt Advokatske kancelarije „Ilić“ na broj telefona: 064/4-888-369.