Naša delegacija je bila u Holandiji u poseti rasadniku DriesVenplant B.V gde se upoznala sa tehnologijom uzgajanja visokokvalitetnih sadnica visokožbunaste američke borovnice. Tu smo takođe obišli i njihove zasade borovnice gde smo se upoznali sa tehnikom gajenja američke visokožbunaste borovnice u bankovima kao i gajenje borovnice u saksijama od prolipropilena gde smo se upoznali sa visokim holandskim standardima gajenja, prihrane, orezivanja i održavanja zasada borovnica.

Takođe bili smo i u poseti kompaniji  Legro. Legro je jedna od najvećih kompanija u evropi koja se bavi proizvodnjom supstrata za bobičasta voća. Kompanija organizuje celokupnu proizvodnju sama, od polja treseta do prevoza i plantaži kokosa. Porodična kompanija koju trenutno vodi četvrta generacije i imaju proizvodnju u više zemalja sveta. Tu smo se upoznali sa samim procesom proizvodnje supstrata za gajenje borovnice, kao i o značaju istog, kao i o tome koje se greške javljaju prilikom pravljenja sopstvenog supstrata od piljevine i treseta.

Predstavnici kompanije Legro su nam pokazali sistem gajenja borovnice u saksijama punjene supstratom za borovnicu i starosti su 8 godina.

Bili smo i u poseti  kompaniji ABB Trading B.V. koja je specijalizovana za trgovinu borovnicu i šparglu. Tu smo obišli prostorije u kojima se sortira i pakuje sveža borovnica, upoznali smo se sa postupcima manipulacije borovnice od branja do skladištenja u adekvatne skladišne prostore – hladnjače. Takođe razgovarali smo o potencijalnoj saradnji vezano za otkup srpske borovnice i plasiranje na holandsko i ostala evropska i svetska tržišta borovnice.