Pomoc pri sadjenju borovnice

Pomoć pri podizanju zasada borovnice

Uzgoj borovnice na zasadima zadruge i kooperanata vrši se uz savetodavnu pomoć, stručno praćenje i nadzor dr. Jasminke Milivojević, profesorom Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

Kako saditi borovnicu?

Ovo je često pitanje, a nema jednostavnog odgovora… ali ukoliko želite da zasadite borovnice na Vašem imanju, tu smo da Vam pomognemo!

Priprema sadnje

Ukoliko podižete zasad borovnice, važno je da pripremu i bitne faze tog projekta  isplanirate i organizujete na vreme, kako bi realizacija podizanja zasada bila uspešna. Dobro postavljen zasad uštedeće tokom životnog veka mnogo novca pri kasnijem odgajanju.

Naš moto je da biljke govore više od reči, tako da našim klijentima i budućim kolegama pružimo mogućnost da prvo vide naše zasade, a po obilasku zasada obavljamo individualne razgovore o samom procesu i  načinu podizanja zasada, uzimajući u obzir individualnu lokaciju i površinu parcele, kao i kvalitet vode i zemljišta.

U čemu možemo da Vam pomognemo?

Naša podrška uključuje:
  • Savetodavni razgovor o samom procesu podizanja zasada
  • Izradu biznis plana (po potrebi)
  • Uvid u izveštaj o metodu sadnje ( banak sa kopanjem rupa, banak koji je automatski formiran za sadnju, hidroponije – vreće od agrotekstila , saksije – prednosti i mane svakog od modela)
  • Program prihrane borovnice
  • Program zaštite borovnice
  • Način rezidbe borovnice
  • Preporuke pri održavanju zasada
  • Preporuke po pitanju branja, skladištenja i transporta plodova
  • Proces uvodjenja Global G.A.P.

Partnerstvo

Svim zainteresovanim uzgajivačima borovnice nudimo mogućnost partnerstva koje omogućava nabavku đubriva i drugih materijala po povlašćenim cenama, preporuke za izbor tehnologije, paket preparata za mere zaštite.

borovnica icon

Prof. dr. Jasminka M. Milivojević

Spoj nauke i prakse pri uzgoju borovnice

Uzgoj borovnice na zasadima zadruge vrši se uz savetodavnu pomoć, stručno praćenje i nadzor dr. Jasminke Milivojević, profesora na Katedri za voćarstvo, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sadnja borovnice u vreće od agrotekstila

dr Predraga Milovanović

Mere zaštite borovnice

Mere zaštite borovnice realizujemo na našim zasadima uz savetodavnu pomoć (stručno praćenje i nadzor) dr Predraga Milovanovića.