Za članove zadruge „Borovnica“ i komitente hladnjače „Brestovik“ održan skup uzgajivača,  sa ciljem demonstracije pravilne rezidbe borovnice u saradnji sa prof dr Jasminkom Milivojević, profesora na Katedri za voćarstvo, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U subotu, 02.03.2019. u mestu Bajevac kod Uba, na zasadu člana i direktora voćarske zadruge Borovnica, Dušana Dobrijevića, a u sklopu pomoći pri podizanju zasada, održana je demonstracija zimske rezidbe borovnice.

Nešto više od 50 učesnika imalo je priliku da posmatra način rezidbe od strane prof Jasminke Milivojević, koja je kao i uvek  bila vrlo raspoložena da odgovara na pitanja svih prisutnih, te da im stručno i praktično objasni razloge i značaj pravilne rezidne za kasnije plodonošenje borovnice.

Pokazna rezidba je vršena na sortama DUKE i BLUECROP, kao najdominantnijim sortama na našem podneblju.

Svi borovničari koji nisu bili u mogućnosti da nam se pridruže, mogu kontaktirati Zadrugu radi stručne savetodavne pomoći – značaj pravilne i pravovremene rezidbe je možda i od presudnog značaja za razvoj čitavog zasada.