Jedna od najvažnijih pomotehničkih mera u voćarstvu je upravo rezidba. Prema vremenu izvođenja može biti letnja I zimska.

Za sve voćare zimska rezidba je veoma bitna zbog uspostavljanja ravnoteže između vegetativnog porasta i rodnosti voćke. To znači da u toku jedne godine biljka mora dovoljno da se razvije i poraste, da donese kvalitetan rod i dobar prinos, ali i da formira dovoljno rodnih pupoljaka za sledeću sezonu. Zbog toga je izuzetno važno da se voćke orezuju na pravi način i u pravo vreme.

Vreme za orezivanje voća

Pravo vreme za izvođenje zimske rezidbe je nakon opadanja lišća do neposredno pred kretanje vegetacije.

Postupak rezidbe voća

Rezidbom treba odstraniti sve suve, oštećene, polomljene, zaražene grane kao i one grane koje se ukrštaju i preklapaju, tako da kruna voćaka bude prozračna i dobro osvetljena, kako bi se razvili svi pupoljci ravnomerno i smanjila mogućnost za širenje biljnih bolesti i štetočina.

Nakon završene rezidbe treba odraditi zimsko prskanje voćnjaka, i to kombinacijom preparata na bazi bakra i mineralnog ulja.

Zimska rezidba borovnice

Ista pravila važe i kada govorimo o zimskoj rezidbi borovnice. Intenzitet rezidbe i projektovani prinos treba prilagoditi kondicionom stanju žbuna borovnice .

Iduće nedelje na našem sajtu biće objavljen video na kom uživo možete videti kako izgleda pravilno orezivanje visokožbunaste borovnice.

Pročitajte članak o prskanju voća