Sunčani i topli dani početkom aprila, uticali su na to da se vegetacija nešto brže odvija, tako da se većina voćnih vrsta među kojima je i borovnica u ovom trenutku nalaze u fenofazi „cvetanja“.

Bolesti borovnice

Upravo u ovoj fazi borovnica je najosetljivija na njene ekonomski najznačajnije bolesti (Botrytis cinerea, Monilinia spp, Colletotrichum i dr).

Kišovito i toplo vreme u ovoj fazi predstavlja idealne uslove za razvoj bolesti. Kako bi sprečili ostvarivanje infekcije, voćari koji uzgajaju borovnicu bi u ovoj fazi trebali da urade tretman fungicidima kao što su (Signum ili Switch 62,5 WG). Ukoliko je cvetanje razvučeno, a pojava kiše učestala, tretman je potrebno ponoviti.

Insekti koji napadaju borovnicu

Pored navedenih bolesti, u ovoj fazi štete mogu da se jave i od Rutave bube (Tropinota hirta). Ovaj insekt može da nanese značajne štete pogotovo u mlađim zasadima hraneći se cvetom borovnice.

Kako na tržištu ne postoje insekticidi sa zadovoljavajućim efektom za njeno suzbijanje, a i sama primena insekticida u fazi cvetanja nije moguća zbog prisustva pčela (Apis mellifera). Kao dobro rešenje za ovaj problem pokazale su se lovne klopke koje se sastoje iz (plavih posuda u koje se sipa rastvor vode i ekstrakta jagode).

Broj posuda i njihov raspored zavise od inteziteta napada.