Bolesti i štetočine borovnice i njihova preventivna kontrola

Uporedno sa kretanjem vegetacije biljaka, iz prezimljujućih oblika  kreće i ciklus razvoja biljnih štetočina i patogena koji su prezimeli na zaraženim biljnim ostacima i najskrovitijim  mestima na biljci, a nisu bili zahvaćeni „plavim kupanjem“ biljaka.

Kada nastupe povoljni uslovi sredine u kojoj se nalaze (temperatura, vlažnost, fenofaza biljke), dolazi do ostvarivanja primarnih infekcija.

U biljnoj proizvodnji je jako bitno delovati preventivno i gajenu biljku zaštititi od primarnih infekcija, koje u zavisnosti od patologije patogena i štete koje nanose mogu biit presudne za proizvodnju i dalji razvoj biljaka.

U cilju što boljeg upoznavanja proizvođača borovnice sa mogućim problemima sa kojima mogu da se susretnu u proizvodnji po pitanju bolesti i štetočina borovnice. Kompanija“ Borovnica-Brestovik“ u saradnji sa „Hladnjačama Brestovik“ organizovala je predavanje koje je održano u subotu 30.03.2019. na temu Bolesti i štetočine borovnice i njihova preventivna kontrola.

Svi prisutni su imali priliku da čuju i vide višedecenijsko iskustvo Profesora Lešeka B. Orlikowskog u zaštiti borovnice od patogena. Orlikowski je govorio koje su sve to bolesti i štetočine, među kojima ima i nekoliko novih, sa kojima se susreće u proizvodnji borovnice ne samo u Poljskoj, već u čitavoj Evropi, kao i koje su preventivne mere za njihovu kontrolu.