Supstrati za borovnicu

Sa zadovoljstvom mozemo da Vam ponudimo sertifikovan Supstrat za borovnicu na koji se može ostvariti subvencija u iznosu od 200.000 dinara shodno odredbama člana 23. stav 3. tačka 3. aktuelnog Pravilnika kojim se subvencioniše podizanje višegodišnjih zasada!
Supstrat za borovnicu sadrži više struktura treseta sa dominantim procentom 10-30mm granulacije kao i značajno učešće perlita i kokosovih vlakana. Supstrat za borovnicu ima ph 4,6 što ga čini jedinstvenim proizvodom i trenutno najboljim mogućim rešenjem za sadnju borovnica.

Mleveni treset

Mleveni treset se sakuplja od aprila do septembra sa usisivačima – usisavajući sloj debljiine 1-2 cm sa polja treseta. Pre sakupljanja, sloj treseta se okreće nekoliko puta zarad sušenja. Tek posle toga se sakuplja specijalnim usisivačima i taloži na gomile veličine oko 2000 m3. Kasnije, treset sa gomile se prenosi do fabrika za dalju preradu i pakovanje.

Treset u blokovima

Treset u blokovima se dobija  iskopavanjem pravouganih blokova iz polja treseta. oni se yatim stavljaju na površinu polja treseta. Kada sunce i vetar osuše blokove oni se postavljaju na specijalne podloge radi daljeg sušenja dok ne postalnu pogodni za dalju proizvodnju. Glavna prednost ovakvog metoda je to što se zadržava struktura treseta.

Treset : High-moor
Kategorija :A LIGHT PEAT
Truljenje : H2-H3
Kiselost pH (H2O 1:1) : 3,5‒4,5
Organska supstanca % : >97
Pepeo % :1–5
Spec.gustina g/l :150–190
Električna provodljivost mS/cm :0,05 – 0,15
Ukupna zapremina pora u % : 94–96
Vlaga u % :45–55
Upijanje vode, puta : >9,0
Apsolutno suva masa g/l : 75-95

Treset : High-moor
Kategorija :A LIGHT PEAT
Truljenje : H2-H3
Kiselost pH (H2O 1:1) : 3,5‒4,5
Organska supstanca % : >97
Pepeo % :1–5
Spec.gustina g/l :150–190
Električna provodljivost mS/cm :0,05 – 0,15
Ukupna zapremina pora u % : 94–96
Vlaga u % :45–55
Upijanje vode, puta : >9,0
Apsolutno suva masa g/l : 75-95

Treset : High-moor
Kategorija :A LIGHT PEAT
Truljenje : H2-H3
Kiselost pH (H2O 1:1) : 3,5‒4,5
Organska supstanca % : >97
Pepeo % :1–5
Spec.gustina g/l :150–190
Električna provodljivost mS/cm :0,05 – 0,15
Ukupna zapremina pora u % : 94–96
Vlaga u % :45–55
Upijanje vode, puta : >9,0
Apsolutno suva masa g/l : 75-95