Pomoc pri sadjenju borovnice

Kako da sadim borovnicu?

Ovo je često pitanje, a nema jednostavnog odgovora…ali ukoliko želite da zasadite borovnice na vašem imanju, možemo da vam pomognemo!

Priprema za sadnju

Ukoliko želite da podignete zasad borovnice veoma je bitno da izvršite dobru pripremu i da bitne faze tog projekta na vreme isplanirate, organizujete kako bi realizacija podizanja zasada borovnice bila uspešna.

Naš moto je da biljke govore više od reči, te stim u vezi, našim klijentima pružamo mogućnost prvo da vide naše zasade, a zatim možemo da razgovaramo o samom procesu podizanja zasada borovnice.

U čemu možemo da vam pomognemo?

Naša podrška može da uključi:
  • Razgovor o samom procesu podizanja zasada borovnice
  • Izradu biznis plana
  • Uvid i izveštaj o metodu sadnje (sadnja na rupe, u leju, u banak sa kopanjem rupa, u banak koji je automatski formiran za sadnju, u saksije – prednosti i mane svakog od modela)
  • Program prihrane borovnice
  • Program zaštite borovnice
  • Način rezidbe borovnice
  • Preporuke pri održavanju zasada borovnice
  • Preporuke po pitanju branja, skladištenja i transporta plodova
  • Proces uvodjenja Global Gapa

Partnerstvo

Svim zainteresovanim uzgajivačima borovnice nudimo mogućnost partnerstva koje omogućava nabavku đubriva i drugih materijala po povlašćenim cenama, preporuke za izbor tehnologije, paket preparata za mere zaštite.

borovnica icon

Prof. dr. Jasminka M. Milivojević

Spoj nauke i prakse pri uzgoju borovnice

Uzgoj borovnice na zasadima naše voćarske zadruge vrši se uz savetodavnu pomoć, stručno praćenje i nadzor dr. Jasminke Milivojević, profesora na Katedri za voćarstvo, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U saradnji sa profesorkom Jasminkom postavljeno je ogledno polje na zasadu porodice Raković u Brestoviku čime se u potpunosti realizuje spoj nauke i prakse pri uzgoju borovnice.

Sadnja borovnice u vrece od agrotekstila

dr Predraga Milovanović

Mere zaštite borovnice

Mere zaštite borovnice realizujemo na našim zasadima uz savetodavnu pomoć (stručno praćenje i nadzor) dr Predraga Milovanovića.