Mašina za izradu bankova za uzgoj borovnice

Ukoliiko je teren na kome želite da zasnujete Vaš zasad borovnice takav da se preporučuje sadnja na bankove, možemo Vam ponuditi mašinu za izradu bankova.

Koje su prednosti ove mašine?

Prednost naše mašine u odnosu na druge mašine istog tipa je u tome što ima mogućnost da se pri izvlačenju bankova u istom trenutku razvuče i agrotekstil čime se vrši značnajna ušteda troškova rade snage.

Izvlačenje bankova i agrotekstila